Top >> Topics

26 Sep. 2013
The Ukrainian Championship 2013

Juniors:

6 years
Kodachi:
1.Ogorodnikov V., 2.Shorohov V., A. 3.Shorohov
Kihon Dosa (together 4 - 9 years)
1.Ogorodnikov V., 2.Shorohov A., B. 3.Anosov


7-9 years
Kodachi:
1.Denisenko D., 2.Ogorodnikov V., A. 3.Zhabotinsky
Tate Kodachi:
1.Lupy D., 2.Volkova E., B. 3.Ogorodnikov
Tanso:
1.Volkova E. 2.Zhabotinsky A., D. 3.Lupy
Morote:
1.Ogorodnikov V., 2.Denisenko D., E. 3.Volkova

10-13 years.
Kihon Dosa:
1.Vysotsky S., 2.Skulsky A., A. 3.Zolotuhin
Kodachi:
1.Fetisov O., 2.Vysotsky S., S. 3.Spotar
Tate Kodachi:
1.Fetisov O., 2.Lisetsky M., I. 3.Lyutaya
Morote:
1.Zolotnitsky A., 2.Fetisov O., R. 3.Sedov
Tanso:
1.Spotar S., 2.Skulsky A., W. 3.Kamarenko

Adults:
Kihon dosa: 1.Habirov M.; 2.Mihalev A.; 3.Petrakevich O.

Kodachi: 1.Habirov M.; 2.Petrakevich O.; 3.Aliyarov D.

Teken free: 1.Aliyarov D.; 2.Habirov M.; 3.Mihalev A.

Tate Teken: 1.Aliyarov D.; 2.Mihalev A.; 3.Habirov M.

Teken Morote: 1.Habirov M., A. 2.Ivantsov.; 3.Aliyarov D.

Ni to: 1.Habirov M.; 2.Mihalev A.; 3.Poluhina O.

Yari: 1.Aliyarov D.; 2.Mihalev A.; 3.Poluhina O.

Isshu: 1.Mihalev A.; 2.Petrakevich O.; 3.Lisina A.

Women's tournament:
1.Poluhina O.; 2.Lisina A.; 3.Yung I.

Grand Champion: Michael Habirov (Moscow, Russia)

Vice Grand: Aliyarov Denis (Odessa, Ukraine)

At the tournament, decertification:

Sorochev George -7 kyu Kodachi

Polonsky ilya 6-kyu Kodachi

Shorohov Vladimir-6 kyu Kodachi

Shorohov Alexander 5-kyu Kodachi

Ogorodnikov Vitali-5 kyu Kodachi

Yung Irina -kyu 4 Kodachi